ข้อมูลทางเทคนิค (PHYSICAL PROPERTIES)

การนำความร้อน (K) = 0.0198 – 0.0221 วัตต์/ตรม. ASTM C117
การต้านความร้อน (R) = 1.25 วัตต์/ตรม.
การส่งผ่านความร้อน (U) = 0.8 วัตต์/ตรม.
ความหนาแน่น = 35.00 – 50.1 kg / m3 ASTM D1622
จำนวนของเซลปิดที่มี = มากกว่า 90 % ( by vol) ASTM D2856
การรับแรงกดในพื้นที่ = 1.50 – 2.20 ISO 845
การติดไฟ = class B – 2 DIN 4102
(ติดไฟแต่ดับเอง) หรือ น้อยกว่า 125 (SE) MM ASTM1692(W)
ส่วนผสมของสารกันไฟ = 15% (by vol)
ค่าการดูดซึมของน้ำ = 1.00 – 2.00% (by vol)
ค่าการแทรกซึมของความชื้น = 3.60 – 5.40% (by vol)
ตัวเร่งปฎิกิริยาให้ฟู = New Type 14 b (HCFC)
ค่าการยืนหยุ่น(Tensile) = 2.80 kg/m3
สีของผลิตภัณฑ์ = สีครีม หรือ สีเหลืองอ่อน
น้ำหนักต่อตารางเมตร = 0.80 kg/m3